Kontingentsatser og medlemsskaber

Når du er medlem af Vig Tennisklub har du fuld adgang til hele anlægget – på fælles vilkår.

Kontingent for seniorer:

Sommermedlemsskab: 700 kr.

Vintermedlemsskab: 500 kr.

Helårsmedlemsskab: 1000 kr.

Kontingent for børn/unge (op til det fyldte 18. år)

Sommermedlemsskab: 375 kr.

Vintermedlemsskab: 150 kr.

Helårsmedlemsskab: 500 kr.

Kontingent for pensionister: 65+

Sommermedlemsskab: 550 kr.

Vintermedlemsskab: 300 kr.

Helårsmedlemsskab: 750 kr.

Familiemedlemsskab

Sommermedlemsskab: 1400 kr.

Vintermedlemsskab: 1000 kr.

Helårsmedlemsskab: 2000 kr.

Personer i samme husstand (med samme adresse) kan tegne et familiemedlemsskab.
Ønskes et familiemedlemsskab skal I kontakte klubbens kasserer Willy Gotfredsen på e-mail: kasserer@vigtennisklub.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om hvilke personer kontingentet skal omfatte med navn, adresse og cpr-numre.

Passivt medlemsskab

Personer, der har lyst til at støtte klubben, kan blive registreret som passive medlemmer. Det kan være pensionister, der ikke længere er aktive eller unge, der på grund af uddannelse flytter fra området i en periode.

Kontingent: 100 kr.

Nye medlemmer bedes kontakte klubbens kasserer Willy Gotfredsen på e-mail: kasserer@vigtennisklub.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og cpr-nummer.

Betaling og nøgleudlevering

Kontingent indbetales på klubbens konto i Sparekassen Sjælland:

Reg.nr. 0539 – konto 161452

– med oplysning om navn og medlemstype.
Når du har betalt dit kontingent, kan du få udleveret en nøgle til anlægget.

Du kan henvende dig til klubbens formand Per Larsen på telefon 24 86 34 74 og lave en aftale om nøgleudlevering mv..