Kontingentsatser og medlemsskaber

Når du er medlem af Vig Tennisklub har du fuld adgang til hele anlægget – på fælles vilkår.

Årligt kontingent:

  • Seniorer: 700 kr.
  • Børn og juniorer (til 18 år) : 375 kr.
  • Pensionister (fyldt 65 år): 550 kr.
  • Passive medlemmer: 100 kr.
  • Familier (gælder for personer med samme folkeregisteradresse): 1000 kr.

Individuelt medlemsskab

Nye medlemmer bedes kontakte klubbens kasserer Willy Gotfredsen på e-mail: kasserer@vigtennisklub.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og cpr-nummer.

 

Familiemedlemsskab

Personer i samme husstand (med samme adresse) kan tegne et familiemedlemsskab.
Ønskes et familiemedlemsskab skal I kontakte klubbens kasserer Willy Gotfredsen på e-mail: kasserer@vigtennisklub.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om hvilke personer kontingentet skal omfatte med navn, adresse og cpr-numre.

Passivt medlemsskab

Personer, der har lyst til at støtte klubben, kan blive registreret som passive medlemmer. Det kan være pensionister, der ikke længere er aktive eller unge, der på grund af uddannelse flytter fra området i en periode.

Betaling og nøgleudlevering

Kontingent indbetales på klubbens konto i Sparekassen Sjælland:

Reg.nr. 0539 – konto 161452

– med oplysning om navn og medlemstype.
Når du har betalt dit kontingent, kan du få udleveret en nøgle til anlægget. Det koster 50,00 kr. i depositum. Beløbet refunderes, når du afleverer nøglen igen.

Du kan henvende dig til klubbens formand Per Larsen på telefon 24 86 34 74 og lave en aftale om nøgleudlevering mv..

Når kontingentbetalingen er registreret vil du få tilsendt login-oplysninger til klubbens on-line banereservation.